ข่าวประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑
พิธีงานประเพณีหล่อและถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑  เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑
กิจกรรมเนื่องในวันอาฬหบูชา วันเข้าพรรษา  เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑
พิธีถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช  เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในกองบิน ๕ ประจำปี ๒๕๖๑  เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑
พิธีงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑
พิธีถวายเทียนพรรษา  เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑
สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา  เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑
การฝึกซ้อมทดสอบแผนการปฏิบัติเมื่ออากาศยานเกิดเหตุฉุกเฉิน  เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑
มอบของบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑
พิธีเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา  เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑
โครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ  เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑
โครงการบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศล  เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ประชุมสภากาแฟ สานสัมพันธ์หน่วยงาน  เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑
บันนทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ  เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑
กิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ  เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ตรวจประเมินด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด กองบิน ๕ เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑
บรรยายพิเศษ เรื่อง ประวัติศาสตร์ชาติไทยและสถาบันพระมหากษัตริย์  เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑
โครงการอาหารปลอดภัย  เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑
คอนเสิร์ต ทัพฟ้าคู่ไทย เพื่อชัยพัฒนา ครั้งที่ ๑๑  เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑
พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร  เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑
กิจกรรมปั่นเล่าเรื่องเมืองสามอ่าว ประจำปี ๒๕๖๑  เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ตรวจเยี่ยมหน่วยบิน ๙๕๐๑ กองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ ๙  เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑
พิธีเปิดงานศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑
พิธีเปิดงานอาหารพื้นเมือง ขนมหวานพื้นถิ่น ครั้งที่ ๓  เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑
พิธีปิดการแข่งขันฟุตบอลยุวชน ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี ๖๑  เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑
พิธีเปิดงานแถลงข่าวและมอบป้ายอาหารปลอดภัย  เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์  เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑
โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑
โครงการปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดเขาช่องกระจก  เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เปิดการฝึกปฏิบัติการส่งกำลังบำรุง  เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑
สนับสนุนการจัดคอนเสิร์ต  เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ตรวจสอบกองทหารเกียรติยศ  เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑
 
 
 

ดำเนินการโดย  คณะเจ้าหน้าที่ทำงานกองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
Copyright © 2017 All right Reserved