ข่าวประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒
โครงการอบรมป้องกันอัคคีภัย  เมื่อ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒
อบรมเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือกู้ภัยทางทะเล  เมื่อ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการช่างอากาศ  เมื่อ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการอากาศโยธิน  เมื่อ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ประเมินผลการแข่งขันกองทหารเกียรติยศ  เมื่อ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ซ้อมการปฏิบัติการช่วยเหลือกู้ภัย  เมื่อ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ให้การต้อนรับคณะโรงเรียนทหารสารบรรณ  เมื่อ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒
พิธีเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา  เมื่อ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒
พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๑๙ รูป  เมื่อ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ถวายเทียนพรรษา  เมื่อ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒
สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา  เมื่อ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒
โครงการสภากาแฟ  เมื่อ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ครบรอบ ๒๔ ปี อาคารที่พักสวัสดิการ  เมื่อ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ยูงทองสัมพันธ์_ประจำปี_๒๕๖๒  เมื่อ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒
Prachuap Khiri Run By Tipco ครั้งที่ ๓ เมื่อ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ประจำเรือยนต์  เมื่อ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒
พิธีประดับเครื่องหมายยศ  เมื่อ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒
สิงขร-มะริด แฟร์ ๒๐๑๙  เมื่อ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ให้การต้อนรับคณะนักเรียนโรงเรียนจ่าอากาศ  เมื่อ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒
 
 
 

ดำเนินการโดย  คณะเจ้าหน้าที่ทำงานกองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
Copyright © 2017 All right Reserved