ข่าวประจำเดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑
พิธีเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑
เจ้าหน้าที่รุกขกรจากกรมป่าไม้ ให้คำแนะนำในการปรับปรุงบูรณะ  เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑
พิธีเปิดโครงการป่าในเมือง สวนป่าประชารัฐ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑
ช่วยเหลือครอบครัวผู้พิการ  เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑
พิธีเปิดโครงการป่าในเมือง สานป่าประชารัฐ  เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑
พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน  เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑
ตรวจเยี่ยมฝูงบินอิสระปฏิบัติภารกิจพิเศษ ๕๐๙  เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่บริเวณชายหาดอ่าวมะนาวกองบิน ๕  เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑
แนะนำและแก้ไขข้อขัดข้องการปฎิบัติงานในระบบสารสนเทศด้านการส่งกำลังบำรุง  เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑
พิธีเปิดโครงการทบทวนอบรมเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือกู้ภัยทางทะเล  เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑
สภากาแฟ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑
พิธีเปิดงานเกษตรและของดี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี ๒๕๖๑  เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๑ การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี  เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๑
พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน  เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑
พิธีมอบปัจจัยช่วยเหลือกำลังพลที่สูญเสียบุคคลในครอบครัว  เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑
พิธีเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑
 
 
 

ดำเนินการโดย  คณะเจ้าหน้าที่ทำงานกองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
Copyright © 2017 All right Reserved