ข่าวประจำเดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒
พิธีเกษียณอายุราชการของข้าราชการ  เมื่อ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒
พิธีประดับเครื่องหมายยศ  เมื่อ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒
พิธีบำเพ็ญกุศล_แผนกช่างโยธา  เมื่อ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒
พิธีเปิดศูนย์เฝ้าระวังช้างป่า  เมื่อ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๒
โครงการสภากาแฟ  เมื่อ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒
พิธีประดับเครื่องหมายยศ  เมื่อ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒
 
 

ดำเนินการโดย  คณะเจ้าหน้าที่ทำงานกองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
Copyright © 2017 All right Reserved