กิจกรรมพิชิตยอดเขาล้อมหมวก 902 ฟุต
สักการะรอยพระพุทธบาทจำลอง  ชมวิวเมืองสามอ่าว 360 องศา มหัศจรรย์ทะเลแหวก และความงดงามทางธรรมชาติของชายหาด 5 ดาว
เปิดให้พิชิตยอดเขาล้อมหมวก เฉพาะวันหยุดยาว 3 วันขึ้นไป เท่านั้น
(ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย)

เปิดลงทะเบียน เวลา 0600  - 1030 น.


ลำดับขั้นตอนการพิชิตยอดเขา
1.ลงทะเบียนสถิติ
2.วัดความดัน เพื่อเช็คร่างกาย
3.ลงทะเบียนแจ้งความจำนงค์ขอรับใบประกาศนียบัตร (ค่าธรรมเนียม 40 บาท โดยไม่บังคับ) โดยใบประกาศนียบัตร มีพิมพ์ชื่อพร้อมวันที่ขึ้นพิชิตยอดเขา

** กรณีลงทะเบียนสถิติแล้ว  ต้องขึ้นภายในเวลาที่กำหนด 0600 - 1030 น.
    หากเกินเวลาตามที่กำหนดเราไม่อนุญาตให้ขึ้นพิชิตยอดเขาเด็ดขาด
** ไม่จำกัดจำนวนในการขึ้น
** ไม่ต้องจองล่วงน้า


ข้อปฏิบัติ
1.สวมถุงมือ
2.สวมรองเท้าผ้าใบเท่านั้น (ไม่อนุญาตรองเท้าแตะ)
3.ห้ามถ่ายรูปติดบริเวณสนามบินเด็ดขาด
4.ห้ามทิ้งขยะเด็ดขาด

** ระหว่างทางมีน้องทหารดูแลประจำจุดโดยตลอด
** อนุญาตให้เตรียมน้ำดื่มขึ้นไปได้

** เช็คร่างกายให้พร้อม  เพราะการพิชิตเขาในครั้งนี้ มีบันไดเพียง 496 ขั้น  (ถึงช่วงกลางภูเขา) และจะเป็นการไต่เชือกจนถึงยอดเขา
ดำเนินการโดย  คณะเจ้าหน้าที่ทำงานกองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
Copyright © 2017 All right Reserved