ข่าวประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล เมื่อ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
โครงการประชุมสัมนาปลูกจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต เมื่อ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
เก็บกู้วัตถุระเบิดแบบทิ้งทางอากาศ ขนาด ๑,๐๐๐ ปอนด์ เมื่อ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
พิธีแสดงความยินดีให้กับนักบินที่บรรจุใหม่ เมื่อ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
พิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในโอกาสวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
พิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปน  ฝูงบิน ๕๐๑ เมื่อ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
พิธีปิดการฝึกอบรมลูกเสือ-เนตรนารีเหล่าอากาศ เมื่อ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ทดสอบสมรรถภาพร่างกายของข้าราชการ เมื่อ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
พิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือ-เนตรนารีเหล่าอากาศ เมื่อ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เมื่อ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
พิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา เมื่อ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
รวมน้ำใจ ให้กาชาด เมื่อ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
หน่วยมิตรประชากองบิน ๕ ออกบริการประชาชน เมื่อ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เมื่อ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
กิจกรรมสวดมนต์เจริญจิตตภาวนา เมื่อ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
พิธีเปิดอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดหัวหิน เมื่อ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
บรรยายสรุปสายวิทยาการการศึกษาและการฝึก เมื่อ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานพระบรมราชาอนุสาวรีย์ เมื่อ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
พิธีเปิดสำนักงานคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
การตรวจเยี่ยมสายวิทยาการยุทธการ เมื่อ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการทหารสารวัตร เมื่อ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ตรวจสอบมาตรฐานการบิน เมื่อ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ถนนสายวัฒนธรรมสู้ศึก เมื่อ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวน เมื่อ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
สภากาแฟพบปะสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เมื่อ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
โครงการสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการแจ้งเตือนภัยพิบัติ เมื่อ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ร่วมงานพีทีประจวบเอฟซี สู้ศึกไทยลีก ๒๐๑๙ เมื่อ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
จำหน่ายดอกป็อบปี้เนื่องในวันทหารผ่านศึก เมื่อ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
 
 
 

ดำเนินการโดย  คณะเจ้าหน้าที่ทำงานกองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
Copyright © 2017 All right Reserved