ข่าวประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑
การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ระดับ ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑   เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล   เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
พิธีปิดทองหลวงพ่อเปี่ยม ประจำปี ๒๕๖๑   เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
พิธีปิดโครงการฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนารีเหล่าอากาศ   เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
เปิดการประชุมอบรมชี้แจงผู้ปฏิบัติหน้าที่นายทหารเวร กองบิน ๕  เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
พิธีทำบุญอาคารที่พักสวัสดิการทหารอากาศ อ่าวมะนาว   เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา   เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
ซ้อมแผนดับเพลิงอพยพหนีไฟบนอาคารสูง   เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
พิธีปิดโครงการฝึกอบรมความรู้พื้นฐานเครื่องบินโจมตีและธุรการแบบที่ ๒   เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนารีเหล่าอากาศ   เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
โครงการอริยวงศ์ธุดงค์ปฏิบัติ บวชเนกขัมมะ   เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
การประชุมข้อขัดข้อง กองบิน ๕ สัญจรและศึกษาดูงาน   เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
พิธีเปิดงานท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์   เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
ให้การต้อนรับ นายถัน หุ้ย ประธานสมาคมมิตรภาพระหว่างประเทศเมืองเล่อซาน   เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
หน่วยมิตรประชาช่วยเหลือประชาชน   เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
พิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน   เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการการเงิน   เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
ร่วมกิจกรรมสภากาแฟ_สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น   เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
พิธีถวายเครื่องราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์   เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
พิธีเปิดโครงการอริยวงศ์ธุดงค์ปฏิบัติบวชเนกขัมมะ   เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช   เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
พิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ฝูงบิน ๕๐๑ กองบิน ๕   เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน   เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
ประชุมชี้แจงชาวประมงพื้นบ้านรอบที่ตั้งกองบิน ๕   เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
ตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรุปสายวิทยาการ   เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
ตรวจเยี่ยมฝ่ายอำนวยการสายส่งกำลังบำรุง   เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมความรู้พื้นฐานเครื่องบินโจมตีธุรการแบบที่ ๒  เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร   เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
ช่วยเหลือประชาชนที่เกิดเหตุอัคคีภัย   เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
สร้างฝายชะลอน้ำและทำโป่งเทียมในพื้นที่ป่าอุทยานแห่งชาติกุยบุรี   เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
ให้การต้อนรับคณะกรรมการบริหารกิจการแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหาร กองทัพอากาศ   เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
ตรวจสอบความพร้อมรบและทดสอบแผนป้องกันที่ตั้งหน่วย   เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
ร่วมการปฏิบัติการฝึกซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟ   เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
ตรวจสอบความรู้ ความสามารถ ของผู้ทำการในอากาศ   เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
ตรวจสอบมาตรฐานการบินและประเมินค่าหน่วยในระดับฝูงบิน   เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
ตรวจแผนบริหารความเสี่ยง  และการจัดการความรู้   เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
พิธีเปิดงานนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ ประจำปี ๒๕๖๑   เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
พิธีปิดการแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี ประจำปี_๒๕๖๑   เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
 
 
 

ดำเนินการโดย  คณะเจ้าหน้าที่ทำงานกองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
Copyright © 2017 All right Reserved