ข่าวกิจกรรมจิตอาสา ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒
จิตอาสาพัฒนาพื้นที่อนุสรณ์สถาน  เมื่อ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒
มอบกระเป๋าเครื่องเขียนอุ่นไอรักพระราชทาน  เมื่อ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒
ข่าวกิจกรรมจิตอาสา ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒
โครงการ ๑๐๑ อาชีพ  เมื่อ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒
ร่วมการอบรมเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์  เมื่อ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒
จิตรอาสาพิทักษ์ศาสนสถาน  เมื่อ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒
จิตอาสาพัฒนาถนนสายหลัก  เมื่อ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒
จิตอาสาพัฒนาสวนสาธารณะ  เมื่อ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒
ข่าวกิจกรรมจิตอาสา ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒
โครงการ ๑ จังหวัด ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ  เมื่อ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒
จิตอาสาพัฒนลำน้ำ ลำคลอง  เมื่อ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒
จิตอาสา ปันเวลา พัฒนาท้องถิ่น  เมื่อ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒
 
 
 

ดำเนินการโดย  คณะเจ้าหน้าที่ทำงานกองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
Copyright © 2017 All right Reserved