ข่าวกิจกรรมจิตอาสา ประจำเดือน พฤศจิกายน  ๒๕๖๒
จิตอาสาพัฒนาท่อระบายน้ำเพื่อป้องกันภัยพิบัติ  เมื่อ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
จิตอาสาพัฒนาอ่าวประจวบ  เมื่อ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
ข่าวกิจกรรมจิตอาสา ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒
ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณวัดเกาะหลัก  เมื่อ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒
ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณวัดเกาะหลัก  เมื่อ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒
กิจกรรมจิตอาสา เพื่อถวายพระราชกุศล  เมื่อ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒
จิตอาสาพัฒนาสวนสาธารณะ  เมื่อ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒
 
 
 

ดำเนินการโดย  คณะเจ้าหน้าที่ทำงานกองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
Copyright © 2017 All right Reserved