ข่าวกิจกรรมจิตอาสา ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒
ตรวจเยี่ยมการปรับปรุงที่พักอาศัย เมื่อ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
บำเพ็ญสาธารณประโยชน์  เมื่อ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
พัฒนาทำความสะอาด เมื่อ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒
การบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เมื่อ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒
จิตอาสาเข้าฟื้นฟูพื้นที่ตึกถล่ม  เมื่อ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ดำเนินการโดย  คณะเจ้าหน้าที่ทำงานกองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
Copyright © 2017 All right Reserved