กองบิน ๕ ช่วยเหลือประชาชน
ช่วยเหลือเก็บขยะและสิ่งปฎิกูลที่อุดตันท่อระบายน้ำ เมื่อ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๒
ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ เมื่อ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒
กองบิน ๕ ออกหน่วยมิตรประชาโรงเรียนบ้านทุ่งเคล็ด เมื่อ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ฝึกซ้อมทบทวนและเตรียมความพร้อม เมื่อ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒
เข้าช่วยเหลือพื้นที่ประสบอัคคีภัย เมื่อ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ช่วยเหลือประชาชนจากเหตุการณ์ตึกถล่ม เมื่อ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒
ทำความสะอาดฟื้นฟู ในบริเวณที่ถูกน้ำทะเลท่วมขัง เมื่อ ๖ มกราคม ๒๕๖๒
สำรวจพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นสูงและน้ำทะเลหนุน เมื่อ ๕ มกราคม ๒๕๖๒
เตรียมความพร้อมรับมือพายุโซนร้อน ปาบึก เมื่อ ๓ มกราคม ๒๕๖๒
เชิญถุงยังชีพพระราชทาน จำนวน ๓๗๐ ชุด เพื่อไปมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยและเป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชน เมื่อ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอบางสะพาน และอำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
พัฒนาฟื้นฟูทำความสะอาดพื้นที่ตลาดบางสะพานและถนนหน้าโรงพยาบาลบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
พัฒนาฟื้นฟูทำความสะอาดพื้นที่สนามเด็กเล่นอุปกรณ์การเรียนโรงเรียนอนุบาลบางสะพาน อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
พัฒนาฟื้นฟูทำความสะอาดพื้นที่ถนนภายในโรงเรียนอนุบาลบางสะพาน อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
จัดตั้งศูนย์ย่อยช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย ร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก(ร.๑๙) เมื่อ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
มอบถุงยังชีพพระราชทาน จากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก ณ หอประชุมโรงเรียนบางสะพานวิทยา เมื่อ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ตรวจเยี่ยมบ้านเรือนประชาชนและมอบถุงยังชีพสร้างขวัญกำลังใจแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัย เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานทหารอากาศกองบิน ๕ พร้อมสำรวจสภาพความเสียหายและแนวทางการฟื้นฟูโรงเรียนอนุบาลบางสะพาน เมื่อ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
พัฒนาฟื้นฟูทำความสะอาดพื้นที่โรงพยาบาลบางสะพานและพื้นที่โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน  เมื่อ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
พัฒนาฟื้นฟูทำความสะอาดโรงเรียนอนุบาลบางสะพานอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ฟื้นฟูโรงพยาบาลบางสะพานทำความสะอาดอุปกรณ์และทำความสะอาดพื้นที่โรงพยาบาลบางสะพาน เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
กิจกรรม Big Cleaning Day โรงพยาบาลบางสะพาน เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
พัฒนาฟื้นฟูพื้นที่โรงพยาบาลบางสะพานหลังน้ำลด เพื่อให้กลับมาเปิดบริการประชาชนได้เร็วที่สุด เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
สำรวจสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ตัวอำเภอบางสะพานและพื้นที่ข้างเคียง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เคลื่อนย้าย ผู้หญิง เด็กและผู้พิการ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ช่วยเหลือขนย้ายสิ่งของและอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ขนย้ายไปยังพื้นที่สูง เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ช่วยเหลือขนย้ายผู้ป่วยจากโรงพยาบาลไปยังบ้านพักผู้ป่วย ณ โรงพยาบาลบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพร้อมขนย้ายอุปกรณ์ของใช้ไปยังพื้นที่สูง ณ บริเวณหมู่บ้านหนองเสม็ด หมู่ ๑๐ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ดำเนินการโดย  คณะเจ้าหน้าที่ทำงานกองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
Copyright © 2017 All right Reserved