ข่าวกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒
พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เมื่อ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒
พิธีลงนามถวายพระพร เมื่อ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒
พิธีตักบาตรและพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เมื่อ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒
พิธีมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค-กระบือ เมื่อ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒
พิธีเปิดโครงการโปรยเมล็ดพันธุ์ไม้ทางอากาศ เมื่อ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒
วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เมื่อ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒
บันทึกเทปโทรทัศน์ ถวายพระพรชัยมงคล เมื่อ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ดำเนินการโดย  คณะเจ้าหน้าที่ทำงานกองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
Copyright © 2017 All right Reserved