ข่าวกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒
กิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดี เมื่อ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร  เมื่อ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล  เมื่อ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒
การแสดงศิลปวัฒนธรรม  เมื่อ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ร่วมงานมหรสพสมโภช เมื่อ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒
พิธีเปิดงานมหรสพสมโภช เมื่อ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒
พิธีเจริญพระพุทธมนต์  เมื่อ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒
พิธีถวายพระพรชัยมงคล  เมื่อ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  เมื่อ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ดำเนินการโดย  คณะเจ้าหน้าที่ทำงานกองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
Copyright © 2017 All right Reserved