ข่าวกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒
กองบิน ๕ จัดพิธีลงนามถวายพระพร เมื่อ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ เมื่อ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒
ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เมื่อ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒
พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เมื่อ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒

ดำเนินการโดย  คณะเจ้าหน้าที่ทำงานกองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
Copyright © 2017 All right Reserved