ข่าวเฉลิมพระเกียรติ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒
พิธีบำเพ็ญกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน เมื่อ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เมื่อ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒
พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เมื่อ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒
พิธีถวายราชสักการะ ถวายพานพุ่มดอกไม้สด เมื่อ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒
พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต เมื่อ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒
พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต เมื่อ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒
กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต เมื่อ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒
พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต เมื่อ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
ข่าวเฉลิมพระเกียรติ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล เมื่อ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒
ข่าวเฉลิมพระเกียรติ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ เมื่อ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒
พิธีถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒
พิธีจุดเทียนถวายพระพร เมื่อ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เมื่อ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒
พิธีทำบุญตักบาตรและลงนามถวายพระพร เมื่อ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล เมื่อ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒
วันคล้ายวันสถาปนาค่ายพระมงกุฎเกล้า เมื่อ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒
บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เมื่อ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒
 
 
 

ดำเนินการโดย  คณะเจ้าหน้าที่ทำงานกองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
Copyright © 2017 All right Reserved