ข่าวประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑
ประชุมในโอกาสผู้บังคับบัญชาพบปะข้าราชการ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑
พิธีอำลาการปฏิบัติหน้าที่ราชการของทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๕๙ ผลัดที่ ๒ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑
ช่วยเหลือเรือประมงพื้นบ้านที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นลมแรง เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๑
งานประเพณีตักบาตรเทโวเขาช่องกระจก ประจำปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑
พิธีงานบุญประเพณีการตักบาตรเพ็ญพุธ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑
พิธีบำเพ็ญกุศล พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑
พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑
พิธีบำเพ็ญกุศล พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑
พิธีบำเพ็ญกุศลทำบุญตักบาตร เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑
กิจกรรมโครงการจิตอาสา เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑
กองบิน ๕ ออกสำรวจระดับน้ำในแหล่งกักเก็บน้ำและในพื้นที่รับผิดชอบ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑
กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๑
พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑
พิธีสวดพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑
สนับสนุนโครงการส่งเสริมอาชีพเพิ่มรายได้ให้แก่แรงงานนอกระบบ  เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑
พิธีบำเพ็ญกุศลและตักบาตรพระสงฆ์ ๘๙ รูป  เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑
กิจกรรมเราทำความดี ด้วยหัวใจ เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑
โครงการเทศน์การกุศล  เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑
โครงการส่งเสริมอาชีพเพิ่มรายได้ให้แก่แรงงานนอกระบบ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑
ตรวจสอบการฝึกของทหารกองประจำการรุ่นปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑
ร่วมเข้าชมนิทรรศการสืบราชสันตติวงศ์วิพัฒน มหาวชิราลงกรณ เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑
สำรวจแหล่งน้ำ คูคลอง ทางระบายน้ำ เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๕ ตรวจความพร้อม  เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑
เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดนิทรรศการ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑
 
 
 

ดำเนินการโดย  คณะเจ้าหน้าที่ทำงานกองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
Copyright © 2017 All right Reserved