ข่าวประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒
พิธีอำลาการปฏิบัติหน้าที่ของทหารกองประจำการ  เมื่อ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
ส่งมอบหน้าที่ ผู้บังคับฝูงบิน ๕๐๑  เมื่อ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒
กิจกรรมผู้บังคับบัญชาพบข้าราชการ  เมื่อ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒
ประเพณีตักบาตรเทโว เขาช่องกระจก ประจำปี ๒๕๖๒  เมื่อ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๒
ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจทหารกองประจำการฝึกภาคสนาม  เมื่อ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๒
ตรวจสอบการฝึกทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๖๒  เมื่อ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒
พิธีส่งมอบหน้าที่และการบังคับบัญชา  เมื่อ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
 
 

ดำเนินการโดย  คณะเจ้าหน้าที่ทำงานกองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
Copyright © 2017 All right Reserved