ข่าวประจำเดือน ตุลาคม
ร่วมพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน  เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
พิธีอำลาการปฏิบัติหน้าที่ราชการทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๕๘ ผลัดที่ ๒  เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
ช่วยเหลือประชาชนเคลื่อนย้ายเรือประมงพื้นบ้านเข้าสู่พื้นที่ปลอดภัย  เมื่อวันที่  ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
พิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมในพื้นที่_จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐
ทำบุญถวายภัตตาหารเพล ให้กับพระภิกษุสงฆ์ที่อุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๐
พิธีอัญเชิญเถ้าดอกไม้จันทน์ เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ  เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐
ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ช่วงที่ ๒ และช่วงที่ ๓ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ช่วงแรก ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ  เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐
ร่วมพิธีอัญเชิญไฟหลวงพระราชทานและดอกไม้จันทน์ จากศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไปยังวัดคลองวาฬพระอารามหลวง เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐
ร่วมพิธีจุดเทียนถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ สะพานสราญวิถี เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐
ผู้บังคับการกองบิน ๕  ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการศาสตร์พระราชา ณ วัดคลองวาฬพระอารามหลวง เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐
ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมอนุสาวรีย์  ณ บริเวณลานพระบรมราชอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐
ร่วมพิธีถวายราชสักการะ ถวายพานพุ่มดอกไม้สด ณ อุทยานราชภักดิ์อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐
ร่วมกิจกรรมเดินทางร้อยเรียงดาวเรือง เบื้องหน้าพ่อ เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐
เข้าพิธีรับสิ่งของพระราชทาน โครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐
กิจกรรมจิตอาสาเฉพาะกิจตามรอยเท้าพ่อ ร่วมพัฒนาทำความสะอาดพื้นที่ บริเวณพลับพลาที่ประทับ เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐
พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐
โครงการจิตอาสาเฉพาะกิจพัฒนาตามรอยพ่อ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐
มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่บุคคลทำความดี  เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐
ร่วมพิธีอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศล ๑๐๙ รูป  เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
พิธีอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในพิธีถวายดอกไม้จันทน์  เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๐
หน่วยมิตรประชากองบิน ๕ ออกช่วยเหลือประชาชน  เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๐
ข้าราชการกองบิน ๕  ร่วมยืนสงบนิ่งแสดงความอาลัยเป็นเวลา ๘๙ วินาที  เนื่องในวันครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคต  เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐
พิธีบำเพ็ญกุศลช่วงเช้า ถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ ๑ ปี อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์   เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐
พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๘๙ รูป ถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ ๑ ปี ณ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์  เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐
ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนาม ณ กม.๑๔ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๐
ผู้บังคับการกองบิน ๕ ได้นำข้าราชการเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเทโว เนื่องในวันออกพรรษาประจำปี ๒๕๖๐  เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
ผู้บังคับการกองบิน ๕  เยี่ยมคำนับหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐
กิจกรรมผู้บังคับบัญชาพบข้าราชการ เนื่องในโอกาศเข้ารับตำแหน่งใหม่  เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐
พิธีรับ-ส่ง หน้าที่ผู้บังคับการกองบิน ๕  เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐
 
 
 

ดำเนินการโดย  คณะเจ้าหน้าที่ทำงานกองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
Copyright © 2017 All right Reserved