ที่พักตึกแถวสวัสดิการ
อัตราค่าห้องพัก ทาวเฮ้าส์ที่พักรับรองสวัสดิการ อ่าวมะนาวกองบิน ๕
ห้องปรับอากาศ ราคา  ๑,๒๐๐ บาท

พักได้ ๖ คน
รายละเอียด สอบถามเจ้าหน้าที่  โทร.๐๓๒ ๖๑๑๐๑๗ ต่อ ๖๐๔๖๑, ๐๖๑ ๗๖๔๒๖๒๘
ห้องพัดลม   ราคา   ๙๐๐  บาท

พักได้ ๖ คน
รายละเอียด สอบถามเจ้าหน้าที่  โทร.๐๓๒ ๖๑๑๐๑๗ ต่อ ๖๐๔๖๑, ๐๖๑ ๗๖๔๒๖๒๘
อัตราค่าบริการ ห้องประชุม สัมมนา อาคารอากาศคำรณ
ห้องดุสิตา

จัดเลี้ยงประชุมสัมมนา  ราคา ๘,๐๐๐ บาท
รายละเอียด สอบถามเจ้าหน้าที่  โทร.๐๘๕ ๗๐๓๙๕๔๑
ห้องรสสุคนธ์

จัดประชุมสัมมนา  ราคา ๓,๐๐๐ บาท
งานเลี้ยงสังสรรค์ คาราโอเกะ  ราคา ๔,๕๐๐ บาท
รายละเอียด สอบถามเจ้าหน้าที่  โทร.๐๘๕ ๗๐๓๙๕๔๑
ห้องชนาธิป

จัดประชุมสัมมนา  ราคา ๓,๐๐๐ บาท
รายละเอียด สอบถามเจ้าหน้าที่  โทร.๐๘๕ ๗๐๓๙๕๔๑
ห้องคาราโอเกะ

ชั่วโมงละ  ๑๒๐ บาท
แขกพักคอนโด ลด ๒๐ %
รายละเอียด สอบถามเจ้าหน้าที่  โทร.๐๘๕ ๗๐๓๙๕๔๑
ห้องสนุ๊กเกอร์

ชั่วโมงละ  ๑๐๐ บาท
แขกพักคอนโด และทาวเฮ้าส์สวัสดิการ ลด ๒๐ %
รายละเอียด สอบถามเจ้าหน้าที่  โทร.๐๘๕ ๗๐๓๙๕๔๑
 
 
 

ดำเนินการโดย  คณะเจ้าหน้าที่ทำงานกองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
Copyright © 2017 All right Reserved