ข่าวประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑
สวดมนต์เพื่อความเป็นศิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑
ประชุมการตั้งจุดบริการประชาชน เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๑
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑
พิธีถวายราชสักการะ ถวายพานพุ่มดอกไม้สด เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑
พิธีเปิดศูนย์อำนวยการความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑
พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑
รับมอบกระเช้าของขวัญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑
โครงการตรวจสภาพรถก่อนและหลังจากการเดินทางไกล เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑
บรรยายสรุปตรวจสอบความพร้อมรบ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑
ผู้บังคับบัญชาพบปะข้าราชการ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑
รับรางวัลการออกแบบประกวดโปสเตอร์นิรภัยภาคพื้น เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑
กิจกรรมบรรยายด้านนิรภัยภาคพื้น เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑
พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑
ตรวจเยี่ยมหน่วยบิน ๙๕๐๑ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑
ตรวจสอบความพร้อมรบและทดสอบแผนป้องกันที่ตั้งหน่วยกองทัพอากาศ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑
เปิดด่าน ผ่านแดน สู่ขุนเขา เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑
รับการตรวจเยี่ยมสายวิทยาการแพทย์ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑
การแข่งขันฟุตบอลการกุศล เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑
กิจกรรมจิตอาสา เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑
พิธีเปิดโครงการ บูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑
Bike อุ่นไอรัก คลายความหนาว เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑
วิ่ง วันวีรชน ผู้กล้า กองบิน ๕ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑
พิธีวันที่ระลึก สดุดีวีรชน ๘ ธันวาคม ๒๔๘๔ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๑
พิธีเปิดงานสดุดีวีรชน ๘ ธันวาคม ๒๔๘๔ ประจำปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑
สดุดีวีรชนลูกเสือตรีบุญยิ่ง ศิริเสถียร โอกาสครบรอบ ๗๗ ปี เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑
พิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑
พิธีเปิดนิทรรศการศาสตร์พระราชา เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑
รับมอบเสื้อยืดพระราชทานในกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑
พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑
โครงการปฏิบัติธรรมอุทิศถวายพระราชกุศล เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑
 
 
 

ดำเนินการโดย  คณะเจ้าหน้าที่ทำงานกองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
Copyright © 2017 All right Reserved