ข่าวประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐
พิธีเททองหล่อหลวงพ่อเปี่ยม  เมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
พิธีสวดมนต์ข้ามปี   เมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
พิธีเปิดศูนย์อำนวยการความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุ   เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐
พิธีเปิดโครงการอาชีวะอาสา ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑   เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง   เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน   เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐
พิธีส่งมอบบ้านตามโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน   เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐
พิธีถวายราชสักการะ ถวายพานพุ่มดอกไม้สด   เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐
พิธีเปิดโครงการตรวจสภาพรถก่อนและหลังจากการเดินทางไกล   เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐
พิธีต้อนรับทหารใหม่_ประดับเครื่องหมายสังกัดและพบญาติ   เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐
พิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม   เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
พิธีแถลงข่าวพิพิธภัณฑ์เมืองประจวบคีรีขันธ์   เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
พิธีเปิดโครงการความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน   เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐
ตรวจเยี่ยมรับฟังการบรรยายสรุปภารกิจของหน่วยบิน ๙๕๐๑   เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
โครงการปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ และฟื้นฟูประชาธิปไตย   เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๐
เข้าร่วมโครงการอบรมพระสังฆาธิการ ๔ จังหวัด   เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
พิธีบวงสรวงรื้อถอนพระเมรุมาศจำลองของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
ให้การต้อนรับผู้บังคับการกองดุริยางค์ทหารอากาศ   เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
กิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดชายหาดอ่าวมะนาว   เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐
เปิดการอบรมผู้บริโภคและผู้ประกอบการยุคใหม่   เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐
พิธีเจิมร้านค้าชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๕   เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐
ให้การต้อนรับ เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศและคณะ   เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐
เยี่ยมชมกิจการร้านค้า_และกล่าวเปิดงานคอนเสริตเบียร์ช้าง   เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๐
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเปตอง   เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๐
พิธีวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล   เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐
พิธีเปิดร้านค้าสวัสดิการชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๕   เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
พิธีวางพวงมาลาสดุดีวีรชน ๘ ธันวาคม ๒๔๘๔ ประจำปี ๒๕๖๐   เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
พิธีเปิดงานสดุดีวีรชน ๘ ธันวาคม ๒๔๘๔ ประจำปี ๒๕๖๐   เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐
พิธีสดุดีวีรชนลุกเสือตรีบุญยิ่ง ศิริเสถียร   เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐
พิธีทอดผ้าป่าเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์   เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ   เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
ตัดสินการประกวด คำประพันธ์   เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐
พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลและพิธีทำบุญตักบาตร   เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐
พิธีเปิดตลาดประชารัฐ ถนนสายวัฒนธรรม สู้ศึกคึกคัก   เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๐
ร่วมพิธีเปิดโครงการแผนปฏิบัติการจัดระเบียบอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม   เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
 
 
 

ดำเนินการโดย  คณะเจ้าหน้าที่ทำงานกองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
Copyright © 2017 All right Reserved