ประกาศผล การตัดสินประกวดถ่ายภาพ กองบิน 5
เนื่องในงาน สดุดีวีรชน 8 ธันวาคม 2484
ภาพการตัดสิน
นาวาอากาศเอก กิจจาพจน์ สุกเพชร เสนาธิการกองบิน ๕ เป็นประธานคณะกรรมการตัดสินการประกวดกิจกรรมการเขียนเรื่องจากภาพ ,คำประพันธ์กลอนสุภาพ, โครงสี่สุภาพ ระดับประถมถึงระดับมัธยมศึกษา และการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "มหัศจรรย์แหล่งท่องเที่ยว กองบิน ๕" สำหรับบุคคลทั่วไป เนื่องในวันสดุดีวีรชน ๘ ธันวาคม ๒๔๘๔ ณ อาคารอากาศคำรณ กองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
 
 
 

ดำเนินการโดย  คณะเจ้าหน้าที่ทำงานกองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
Copyright © 2017 All right Reserved