ประกาศราคากลาง
13 ม.ค.63 ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 2066 และ 2067 ที่ บน.5
13 ม.ค.63 ประกาศราคากลางงานปรับปรุงรั้วอาคารเรือนจำ ร้อย.ทสห.บน.5
9 ม.ค.63 ประกาศราคากลางงานสร้างโรงจอดรถ ฝบบ.ผนบ.ฯ ที่ บน.5
8 ม.ค.63 ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 3030  และอาคารหมายเลข 3031 ที่ บน.5
8 ม.ค.63 ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงถนนเลียบชายทะเล ที่ บน.5
7 ม.ค.63 ประกาศราคากลางงานสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้การหมักปุ๋ยอินทรีย์ ที่ บน.5
7 ม.ค.63 ประกาศราคากลางงานปรับปรุงอาคารหมายเลข 3022 (อาคารสุนัขทหาร ) จำนวน 1 งาน
7 ก.พ.62 ประกาศราคากลางงานปรับปรุงสื่อประชาสัมพันธ์และนิทรรศการอาคารพิพิธภัณฑ์ หลังที่ 2
7 ก.พ.62 ประกาศราคากลางงานปรับปรุงสื่อประชาสัมพันธ์และนิทรรศการอาคารพิพิธภัณฑ์ หลังที่ 1
25 ต.ค.61 ประกาศราคากลางงานจ้างสร้างเรือนแถวพักอาศัยมาตรฐานพร้อมระบบสาธารณูปโภค จำนวน 2 หลัง ที่ บน.5
18 ต.ค.61 ประกาศราคากลาง งานทุ่นลอยน้ำ จำนวน 25 ชุด (พร้อมติดตั้ง)
17 ต.ค.61 ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างจุดรวมพลวีรชน 8 ธ.ค.2484 ที่ บน.5
20 ก.ย.61 ประกาศราคากลางงานจ้างติดตั้งป้ายบอกเส้นทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยว บน.5
19 ก.ย.61  ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงเคาน์เตอร์บริการนักท่องเที่ยวชายหาดอ่าวมะนาว (จำนวน 18 ชุด) ที่ บน.5
19 ก.ย.61  ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงป้ายพิพิธภัณฑ์อุทยานประวัติศาสตร์ ที่ บน.5
10 ก.ย.61  ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 2031(อาคารเก็บพัสดุ มว.ไฟฟ้าฯ) ที่ บน.5
7 ก.ย.61 ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ป.3043 และ ป.3047(เรือนแถวพักอาศัยมาตรฐาน) ที่ บน.5
6 ก.ย.61  ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ป.3048 และ ป.3049 (เรือนแถวพักอาศัยมาตรฐาน) ที่ บน.5 
3 ก.ย.61  ประกาศราคากลาง งานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ป.3100 ที่ บน.5  
31 ส.ค.61 ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงถนนและลานจอดรถ อาคารหมายเลข 3084 ที่ บน.5
23 ก.ค.61  ประกาศราคากลาง งานซื้อน้ำยาเคมี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ที่ บน.5
5 ก.พ.61  ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงลานกีฬาศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด บน.5
  1 ก.พ.61  ประกาศราคากลาง จัดซื้อข้าวสาร 5 %  ที่ บน.5
20 พ.ย.60  ราคากลางจัดซื้อเครื่องหั่นย่อยไม้สด ขนาด 16 แรงม้า จำนวน 2 เครื่อง  ที่ บน.5
21 พ.ย.60  ประกาศราคาลางจ้างสร้างตึกแถวมาตรฐาน 10 ครอบครัว พร้อมระบบสาธารณูปโภค  ที่ บน.5

ดำเนินการโดย  คณะเจ้าหน้าที่ทำงานกองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
Copyright © 2017 All right Reserved