ข่าวประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒
ครบรอบ ๒๐ ปี วันมรณภาพพระราชวิสุทธิคุณ เมื่อ ๓๐ พฤศจิกายน  ๒๕๖๒
ประกวดกิจกรรม มหัศจรรย์แหล่งท่องเที่ยว กองบิน 5 เมื่อ ๒๙ พฤศจิกายน  ๒๕๖๒
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล เมื่อ ๒๘ พฤศจิกายน  ๒๕๖๒
พิธีบรรจุอัฐิวีรชนผู้กล้า สงครามโลกครั้งที่ ๒ เมื่อ ๒๗ พฤศจิกายน  ๒๕๖๒
พิธีพระราชทานเพลิงศพอดีตวีรชนสมัยสงครามโลก เมื่อ ๒๖ พฤศจิกายน  ๒๕๖๒
พิธีรับศพและบำเพ็ญกุศล อดีตวีรชนสมัยสงครามโลก  เมื่อ ๒๖ พฤศจิกายน  ๒๕๖๒
ถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า เมื่อ ๒๕ พฤศจิกายน  ๒๕๖๒
พิธีแนะนำผู้บังคับบัญชา ให้กับทหารใหม่ ผลัดที่ ๒  เมื่อ ๒๕ พฤศจิกายน  ๒๕๖๒
ผู้บัญชาการทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมกองบิน ๕  เมื่อ ๒๒ พฤศจิกายน  ๒๕๖๒
เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม  เมื่อ ๒๑ พฤศจิกายน  ๒๕๖๒
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๒  เมื่อ ๒๐ พฤศจิกายน  ๒๕๖๒
เข้าร่วมโครงการสภากาแฟ  เมื่อ ๒๐ พฤศจิกายน  ๒๕๖๒
เข้าเยี่ยมอดีตวีรชน ๘ ธันวาคม ๒๔๘๔  เมื่อ ๑๙ พฤศจิกายน  ๒๕๖๒
ฝึกการใช้กระบี่ตามคู่มือการฝึกพระราชทาน  เมื่อ ๑๕ พฤศจิกายน  ๒๕๖๒
ให้การต้อนรับคณะนักเรียนจ่าอากาศเหล่าสรรพาวุธ  เมื่อ ๑๔ พฤศจิกายน  ๒๕๖๒
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนแห่งชาติ  เมื่อ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
ย้อนประเพณีไทย ร่วมใจสืบสานงานลอยกระทง  เมื่อ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒  เมื่อ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
เข้าเยี่ยมคารวะอดีตวีรชนผู้กล้า กองบินน้อยที่ ๕  เมื่อ ๑๑ พฤศจิกายน  ๒๕๖๒
พิธีเททองหล่อสมเด็จองค์ปฐมพระประธาน  เมื่อ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
แถลงข่าวการจัดงาน สดุดีวีรชน ๘ ธันวาคม ๒๔๘๔  เมื่อ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
พิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม  เมื่อ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
พิธีทอดกฐินสามัคคี กองบิน ๕ ประจำปี ๒๕๖๒  เมื่อ ๒ พฤศจิกายน  ๒๕๖๒
พิธีสมโภชกฐินสามัคคีกองบิน ๕ ประจำปี ๒๕๖๒  เมื่อ ๑ พฤศจิกายน  ๒๕๖๒
 
 

ดำเนินการโดย  คณะเจ้าหน้าที่ทำงานกองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
Copyright © 2017 All right Reserved