ข่าวประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐
พิธีแสดงความยินดีแก่ นักบินที่มีชั่วโมงบินครบ ๒,๐๐๐ ชั่วโมงบิน   เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
พิธีเปิดโครงการ จิตอาสาทำความ ดี ด้วยหัวใจ ครั้งที่ ๑   เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
พิธีเปิดโครงการ Big cleaning day   เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
พิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ   เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารประทวน   เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ร่วมวิ่งและมอบเงินสบทบทุนร่วมโครงการก้าวคนละก้าว   เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
พิธีแนะนำผู้บังคับบัญชา ให้กับทหารใหม่  เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ร่วมพิธีปิดการฝึกอบรมโครงการอบรมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ   เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ นักเรียนที่เข้าสอบ ในโครงการช้างเผือก  เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
พิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลล้อมหมวกคัพ   เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการด้านการปราบปราม  เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ผู้บังคับบัญชาพบข้าราชการประจำเดือนพฤจิกายน  เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๐ สหกรณ์ออมทรัพย์ กองบิน ๕ จำกัด  เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ตรวจสอบการฝึกภาคที่ ๑ ตอนที่ ๒ ของทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๖๐ ผลัดที่ ๑  เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
แถลงข่าวการจัดงาน สดุดีวีรชน ๘ ธันวาคม ๒๔๘๔ ประจำปี ๒๕๖๐   เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ร่วมฟังบรรยาย การป้องกันอุบัติเหตุภาคพื้นด้านจราจรและการป้องกันอัคคีภัย  เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการด้านนิรภัย กองบิน ๕  เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
วันพระบิดาฝนหลวง   เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการอบรมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ  เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
พัฒนาทำความสะอาดพื้นที่วัดอ่างทอง  เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
พัฒนาทำความสะอาดอุปกรณ์การเรียนโรงเรียนอ่างทอง  เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ลงปฏิบัติงานฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยจากน้ำท่วม  เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุดีเปรสชัน  เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ศึกษาดูงานที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา และเข้าชมพระเมรุมาศ  เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
พิธีทอดผ้าป่าข้าวสารเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ปฏิบัติงานก่อกระสอบทราย_๕๐๐_กระสอบ  เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ร่วมประชุมและนั่งประจำการ_War_Room  เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
รับโล่รางวัลการควบคุมมาตรฐานดีเด่น_ประจำปี_๒๕๖๐    เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
เสริมบิ๊กแบ็กวางรอบแนวโรงพยาบาล ชั้นที่ ๒  เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม การปฏิบัติงานของกำลังพล เสริมบิ๊กแบ็กวางรอบแนวโรงพยาบาล  เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
สืบสานประเพณีไทยเนื่องในวันลอยกระทงประจำปี ๒๕๖๐  เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
สร้างแนวคันกั้นน้ำสูงจากระดับถนน  เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
พิธีแสดงความยินดีแก่นักบินที่มีชั่วโมงบินครบ_๑๐๐๐,_๑๕๐๐,_๒๐๐๐_ชั่วโมง  เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
เสริมบิ๊กแบ็กวางรอบแนวโรงพยาบาลพร้อมเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ทางการแพทย์ขึ้นสู่พื้นที่ปลอดภัย  เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
 
 
 

ดำเนินการโดย  คณะเจ้าหน้าที่ทำงานกองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
Copyright © 2017 All right Reserved