ข่าวประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑
The Flag of Thailand 2018  เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
โครงการทำสัญญาและสาบานตนกำลังพล กองบิน ๕  เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
บรรยายขยายผลจิตอาสาในหัวข้อ สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย  เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่สับปะรดเนื่องจากปัญหาราคาสับปะรดตกต่ำ  เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑
โครงการระดมพลัง ไทยช่วยไทย  เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑
กิจกรรมสวดมนต์และเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา  เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑
พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง  เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑
พิธีตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา  เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล  เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑
บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ มนุษย์ พุทธ ไทย  เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑
พิธีเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา  เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑
พิธีแนะนำผู้บังคับบัญชา  เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑
พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร และนายทหารชั้นประทวน  เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑
รับมอบชุดอุปกรณ์จุดพลุสารดูดความชื้น  เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑
โครงการทำสัญญาและสาบานตนกำลังพล กองบิน ๕ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ร่วมสร้างบ้านให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลคลองวาฬ  เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
พิธีเปิดงาน วิ่งสามอ่าว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑
พิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรของเจ้าหน้าที่ อาคารที่พักสวัสดิการ ทอ.อ่าวมะนาว บน. ๕  เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กองบิน ๕  เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานพื้นที่ชายหาด  เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑
พิธีประดับเครื่องหมายยศ  เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑
พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ประชุมคณะกรรมการบริหารนิรภัยการบินและภาคพื้น กองบิน ๕  เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑
นักเรียนนายทหารชั้นประทวน รุ่นที่ ๘๒ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการปลัดบัญชี กองบิน ๕  เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑
พิธีปิดกิจกรรมโครงการสานใจเด็กไทยของชาติ ปี ๒๕๖๑  เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ให้การต้อนรับ พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักเรียนเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ ๖๒  เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑
พิธีเปิดกิจกรรมโครงการสานใจเด็กไทยของชาติ ปี ๒๕๖๑  เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
 
 
 

ดำเนินการโดย  คณะเจ้าหน้าที่ทำงานกองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
Copyright © 2017 All right Reserved