ข่าวประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒
พิธีลงนามแสดงความอาลัย เมื่อ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการขนส่ง เมื่อ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการพลาธิการและพัสดุ เมื่อ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒
การฝึกตามคู่มือการฝึกพระราชทาน เมื่อ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒
พิธีแนะนำผู้บังคับบัญชา เมื่อ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒
พิธีประดับเครื่องหมายยศ เมื่อ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
พิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา เมื่อ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒
บรรเทาความเดือดร้อนที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ เมื่อ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒
วันต้นไม้ประจำปีของชาติ เมื่อ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒
พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เมื่อ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒
มอบรายได้ วิ่งวันวีรชนผู้กล้า กองบิน ๕ เมื่อ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒
สวดมนต์เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา เมื่อ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒
โครงการเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน เมื่อ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒
สวดมนต์สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เมื่อ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒
พิธีมอบทุนการศึกษาของกองทัพอากาศ เมื่อ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒
โครงการสภากาแฟ เมื่อ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการปลัดบัญชี เมื่อ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒
พิธีเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เมื่อ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒
บรรยายสรุปผลการปฏิบัติงาน เมื่อ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒
พิธีมอบทุนการศึกษา เมื่อ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒
พิธีสวดพระอภิธรรมศพ เมื่อ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒
เยี่ยมให้กำลังใจ  เมื่อ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒
พิธีปิด Balance Teak Torch 2019  เมื่อ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒
การตรวจควบคุมมาตรฐานการซ่อมบำรุง  เมื่อ ๒ พฤษถาคม ๒๕๖๒
โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ  เมื่อ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒
พิธีปลงผมโครงการบรรพชาอุปสมบท  เมื่อ ๑ พฤษถาคม ๒๕๖๒
 
 
 

ดำเนินการโดย  คณะเจ้าหน้าที่ทำงานกองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
Copyright © 2017 All right Reserved