ข่าวประจำเดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒
ฝึกอบรมระเบียบวินัยข้าราชการ เมื่อ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒
อบรมการประสานงานระหว่างพลเรือน-ทหาร เมื่อ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒
ประชุมใหญ่สามัญสมาชิกกองทุนชุมชนทหาร เมื่อ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล เมื่อ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒
ให้การต้อนรับคณะ พสบ.ทอ. รุ่นที่ ๑๔ เมื่อ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒
บรรยายสรุปสายวิทยาการช่างโยธา เมื่อ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒
ให้การต้อนรับตรวจเยี่ยมสายวิทยาการการเงินกองบิน ๕ เมื่อ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒
ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบอินทราเน็ต เมื่อ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒
พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เมื่อ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒
พิธีถวายราชสักการะ เมื่อ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒
กองบิน 5 ให้การสนับสนุนนักกอล์ฟเยาวชน เมื่อ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒
อุ่นไอรัก ลายความหนาว ายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ เมื่อ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒
ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบภัยและผู้ยากไร้ เมื่อ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒
พิธีพุทธาภิเษกเหรียญหลวงพ่อเอียด เมื่อ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒
สร้างเครือข่ายข่าวภาคประชาชนกองบิน ๕ ให้กับชาวประมง เมื่อ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒
พิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒
มอบเงินสมทบทุน งานวันเด็กแห่งชาติ เมื่อ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒
ร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒
ให้การต้อนรับคณะสายวิทยาการส่งกำลังบำรุง เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒
กิจกรรม Kick off เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒
กิจกรรมโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒
ทำความสะอาดฟื้นฟู ในบริเวณที่ถูกน้ำทะเลท่วมขัง เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๒
พิธีเปิดงานนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๒
สำรวจพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นสูงและน้ำทะเลหนุน เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๒
เตรียมความพร้อมรับมือพายุโซนร้อน ปาบึก เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๒
พิธีตักบาตรรับพร เนื่องในวันปีใหม่ เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒
 
 
 

ดำเนินการโดย  คณะเจ้าหน้าที่ทำงานกองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
Copyright © 2017 All right Reserved