ข่าวประจำเดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑
จำหน่ายดอกป๊อบปี้ เนื่องในวันทหารผ่านศึก   ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑
กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา   เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑
ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการเหล่าทหารสารวัตร   เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑
พิธีพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ   เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๑
พิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ   เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๑
ตรวจเยี่ยมและฟังบรรยายสรุปของกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๕  เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑
ตรวจเยี่ยมและฟังบรรยายสรุปสายวิทยาการเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ  เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑
ตรวจเยี่ยมและฟังบรรยายสรุปสายวิทยาการเหล่าสรรพาวุธ   เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑
เปิดการประชุมกลุ่มกิจกรรมจัดการความรู้ นวัตกรรม และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ  เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑
พิธีถวายราชสักการะ  พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช   เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑
พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี ๒๕๖๑   เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑
ร่วมงานวันครูแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑   เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑
พิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ กองบิน ๕ ประจำปี ๒๕๖๑   เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑
ร่วมงานและมอบของขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑   เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑
บรรยายการดำเนินงานนิรภัยภาคพื้นและบทบาทหน้าที่ด้านนิรภัยภาคพื้น  เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑
กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์   เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑
พิธีประดับยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร และนายทหารชั้นประทวน   เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑
พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง   เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑
 
 
 

ดำเนินการโดย  คณะเจ้าหน้าที่ทำงานกองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
Copyright © 2017 All right Reserved