ข่าวประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒
กีฬาเชื่อมความสามัคคี เมื่อ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เมื่อ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒
พิธีต้อนรับทหารใหม่ เมื่อ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒
ครบรอบ ๖๔ ปี โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์  เมื่อ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒
วันต่อต้านยาเสพติดโลก  เมื่อ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒
ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการ  เมื่อ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒
กระตุ้นจิตสำนึกด้านนิรภัยภาคพื้น  เมื่อ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒
โครงการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ  เมื่อ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒
โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ประจำเรือยนต์  เมื่อ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒
แข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล กองบิน ๕  เมื่อ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๒
ท่องเที่ยววิถีไทย  เมื่อ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒
ตรวจสอบการฝึกใช้อาวุธจรวดต่อสู้อากาศยาน  เมื่อ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒
ให้การต้อนรับหัวหน้าคณะสายวิทยาการอากาศโยธิน  เมื่อ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒
ให้การต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมหน่วยปฏิบัติราชการสนาม  เมื่อ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒
ตรวจเยี่ยมโครงการบ้านพักสวัสดิการ กองบิน ๕  เมื่อ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒
พิธีขอขมาลาอุปสมบท เมื่อ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒
โครงการกฏหมายที่ควรรู้  เมื่อ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒
พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  เมื่อ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒
วันคล้ายวันสถาปนาฝูงบิน ๕๐๙  เมื่อ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๒
วันพบญาติของทหารกองประจำการ  เมื่อ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๒
 
 
 

ดำเนินการโดย  คณะเจ้าหน้าที่ทำงานกองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
Copyright © 2017 All right Reserved