ข่าวประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒
พิธีถวายราชสักการะ ถวายพานพุ่มดอกไม้สด  เมื่อ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล  เมื่อ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒
ตรวจประเมินผลการดำเนินงานกิจการกองทัพอากาศ อ่าวมะนาว  เมื่อ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒
พิธีเปิดโครงการป้องกันอัคคีภัย  เมื่อ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒
รับรางวัลนิรภัยดีเด่นเนื่องในวันที่ระลึกกองทัพอากาศ  เมื่อ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒
ผู้อำนวยการสำนักยุทธการและการฝึก กรมยุทธการทหารอากาศ  เมื่อ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒
พิธีเปิดโครงการสานใจเด็กไทยของชาติ  เมื่อ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒
พิธีเปิดโครงการบริจาคโลหิต  เมื่อ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒
โครงการอบรมธรรมะเอาชนะยาเสพติด  เมื่อ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒
มาตรการ​ ลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ  เมื่อ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒
พิธีเปิดงานปิดทองประจำปี พระสุเมธีวรคุณ  เมื่อ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒
ตรวจเยี่ยมฝูงบินอิสระปฏิบัติภารกิจพิเศษ ๕๐๙  เมื่อ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒
ให้การต้อนรับสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ  เมื่อ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒
ความรู้เกี่ยวกับสิทธิกำลังพล  เมื่อ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒
พิธีเปิดการอบรมจิตสำนึกการรักษาความปลอดภัย  เมื่อ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒
ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการด้านกิจการพลเรือนและการประชาสัมพันธ์  เมื่อ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒
พิธีส่งหน่วยบินปฎิบัติการฝนหลวงกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๒  เมื่อ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๒
โครงการวางปะการังเทียมด้วยลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้า  เมื่อ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒
คณอก.ด้านการปรามปรามและการข่าว ศอ.ปส.ทอ  เมื่อ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒
มอบหอยตลับเพื่อการอนุรักษ์และขยายพันธุ์ เมื่อ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒
ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการการปฏิบัติทางอากาศ เมื่อ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒
โครงการ PEA ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต ๑๐ ล้านซีซี เมื่อ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒
ตรวจเยี่ยมแหล่งท่องเที่ยวกองบิน ๕ เมื่อ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒
การนำเสนอผลงาน QCC เมื่อ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒
พิธีเปิดกิจกรรมการประกวดนางงามประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒
พิธีปิดการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร เมื่อ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒
คณะสำนักงานคลังสมองกองทัพอากาศเยี่ยมชมเก็บข้อมูล เมื่อ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒
ตรวจประเมินมาตรฐานการปฎิบัติงาน การซ่อมบำรุง เมื่อ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒
ตรวจประเมินการควบคุมมาตรฐานการซ่อมบำรุง เมื่อ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒
การตรวจประเมินความสมควรเดินอากาศ เมื่อ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒
ฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร เมื่อ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒
วันมาตรฐานฝีมือแรงงาน เมื่อ ๒ มีนาคม ๒๕๖๒
การประชุมสัญจรและศึกษาดูงาน เมื่อ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒
 
 
 

ดำเนินการโดย  คณะเจ้าหน้าที่ทำงานกองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
Copyright © 2017 All right Reserved