ข่าวประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑
วันรวมพลคนกู้ภัย   เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑
วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า   เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑
กิจกรรมผู้บังคับบัญชาพบปะข้าราชการ   เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล   เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑
กองบิน ๕ ได้จัดให้บริการ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า   เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑
ประชุมประกอบกิจการร้านค้าช่วงเทศกาลวันสงกรานต์   เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑
กิจกรรมอบรมสร้างจิตสำนึกด้านการรักษาความปลอดภัย   เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑
ให้การต้อนรับรองผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศและคณะ   เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑
การคัดเลือกผลงานการนำเสนอกิจกรรมกลุ่ม   เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑
โครงการสัมมนาปลูกจิตสำนึก ในการต่อต้านการทุจริต   เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑
ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการสารบรรณ ประจำปีงบประมาณ ๖๑   เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑
ต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ   เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑
ให้การต้อนรับหัวหน้าคณะทำงานรองนายกรัฐมนตรี   เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑
ให้การต้อนรับคณะนิเทศสำนักงานทหารพัฒนา  เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑
คณะกรมจเรทหารอากาศ ตรวจการปฏิบัติราชการของกองบิน ๕   เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑
ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต   เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑
พิธีปิดการฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหารกองทัพอากาศ   เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑
ตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรุปสายวิทยาการสวัสดิการ   เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑
ตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรุปสายวิทยาการกำลังพล   เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑
ตรวจเยี่ยมสายงานด้านยุทธการของ ฝูงบิน ๕๐๑ กองบิน ๕   เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑
ตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรุปของ หมวดสุนัขทหาร   เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑
เปิดการฝึกอบรมนักศึกษาวิชาทหาร ภาคสนาม   เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑
พิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ   เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๑
ให้การต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา   เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๑
กิจกรรมทำบุญเนื่องในเทศกาลมาฆบูชาประจำปี ๒๕๖๑   เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑
 
 
 

ดำเนินการโดย  คณะเจ้าหน้าที่ทำงานกองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
Copyright © 2017 All right Reserved