ร่วมงานกับเรา
ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (เลือกสรรเป็นพนักงานราชการ) ลงวันที่ ๒๖ ธ.ค.๖๒
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ  ประกาศ ณ วันที่  เมื่อ ๑๕ พ.ย.๖๒
ประกาศรับสมัคร พนง.ดูแลห้องพัก อาคารที่พักสวัสดิการ ทอ.อ่าวมะนาว ประกาศ ณ วันที่  ๕ มิ.ย.๖๒
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประกาศ ณ วันที่  ๒๘ พ.ค.๖๒
เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างรายเดือน โรงพยาบาลกองบิน ๕  ประกาศ ณ วันที่  ๒๙ พ.ค.๖๒
เปิดรับสมัตรงานพนักงานประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ อัตรา (อาคารที่พักสวัสดิการ ทอ.อ่าวมะนาว) ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ 
อาคารที่พักสวัสดิการ ทอ.อ่าวมะนาว  เปิดรับสมัครงานจำนวน ๒ อัตรา ประกาศ ณ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒ 
เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นพนักงานราชการ ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑
เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นพนักงานราชการ ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ (บุคคลพลเรือนเป็นพนักงานราชการ) ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑
เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นพนักงานราชการ ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
การสอบคัดเลือก น.ประทวน เลื่อนฐานะเป็น น.สัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ ๖๒
การรับสมัครและสอบคัดเลือกพนักงานราชการ หรือลูกจ้างชั่วคราว บรรจุเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ ๖๒
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานราชการหรือลูกจ้างชั่วคราว บรรจุเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ ๖๒
 
 

ดำเนินการโดย  คณะเจ้าหน้าที่ทำงานกองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
Copyright © 2017 All right Reserved