ข่าวประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑
พิธีจัดอบรมนายทหารชั้นสัญญาบัตรรับผิดชอบงานนิรภัยภาคพื้น  เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑
พิธีปิดการแข่งขันกีฬาภายในกองบิน ๕ ประจำปี ๒๕๖๑  เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑
พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ  เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑
พิธีเปิดกิจกรรมพัฒนาสภาพแวดล้อมภายใต้โครงการจิตอาสา  เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑
ทดสอบสมรรถภาพร่างกายกำลังพล กองบิน ๕ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑  เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑
พิธีปิดงานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติ  เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑
เยี่ยมชมโครงการบ้านพักสวัสดิการกองทัพอากาศ ของกองบิน ๕  เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑
กองบิน ๕ ออกหน่วยมิตรประชา ช่วยเหลือประชาชน  เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑
ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ  เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑
พิธีเปิดงานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติ  เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑
พิธีถวายเครื่องราชสักการะหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑
วันวิทยาศาสตร์ไทย  เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑
พิธีอำลาเกษียณอายุราชการ  เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑
สภากาแฟจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑
ให้การต้อนรับคณะสถาบันฝึกอบรมและวิจัยการพิสูจน์หลักฐานตำรวจ  เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑
พิธีปิดโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการฝนหลวง  เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑
อัญเชิญเครื่องสังฆทานและผ้าไตรพระราชทาน  เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑
รวมหัวใจ ไปให้สุด ที่แดนใต้  เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๑
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑
บินถ่ายภาพทางอากาศ ติดตามสถานการณ์มวลน้ำ  เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑
พิธีเจริญพระพุทธมนต์  เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๑
พิธีทอดผ้าป่าข้าวสารอาหารกลางวัน  เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๑
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหาคม  เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑
Big Cleaning Day  เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑
บินถ่ายภาพทางอากาศ สำรวจพื้นที่บริเวณ จังหวัดเพชรบุรี  เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑
โครงการปลูกพันธุ์ไม้ป่ากันช้างป่าเป็นแนวรั้วธรรมชาติ  เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑
พีธีเนื่องใน วันรพี ประจำปี ๒๕๖๑  เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑
พิธีการปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑
พิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาค่ายพระมงกุฎเกล้า  เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑
การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล กองบิน ๕  เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๑
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพอากาศ  เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑
 
 
 

ดำเนินการโดย  คณะเจ้าหน้าที่ทำงานกองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
Copyright © 2017 All right Reserved