ข่าวประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒
ตรวจติดตามและประเมินผล  เมื่อ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒
ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย  เมื่อ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒
บรรยายสรุปกิจการที่พักสวัสดิการ  เมื่อ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒
โครงการบูรณาการปฏิบัติการฝนหลวง  เมื่อ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒
พิธีเปิดสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  เมื่อ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒
กล่าวให้โอวาทและมอบกางเกงกีฬา  เมื่อ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒
โครงการสภากาแฟ  เมื่อ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒
แถลงข่าวกิจกรรมอาเซียนสัมพันธ์ ๑๙ รูป  เมื่อ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒
เยี่ยมอำลาเกษียณอายุราชการ  เมื่อ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒
พระบิดาแห่งกฎหมายไทย  เมื่อ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒
ฝึกซ้อมแผนพบวัตถุต้องสงสัย  เมื่อ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒
 
 

ดำเนินการโดย  คณะเจ้าหน้าที่ทำงานกองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
Copyright © 2017 All right Reserved