สิ่งศักดิ์สิทธิ์
วิหารพระพุทธธูปะเตมีย์มงคล
            เป็นรูปหล่อด้วยโลหะทองเหลืองผสมปางสมาธิ พระเมาลีมีลักษณะขมวดคล้ายก้นหอย ส่วนผมของพระเมาลีมีลักษณะเปลวเพลิง มีฐานสูง ๓.๕ นิ้ว หน้าตักกว้าง ๕๒ นิ้ว ความสูงจากบนฐานถึงพระเมาลรสูง ๕๘ นิ้ว และส่วนที่เป็นเปลวเพลิงสูง ๙.๕ นิ้ว รวมความสูงจากองค์พระถึงยอดพระเมาลีสูง ๖๗.๕ นิ้วสร้างในสมัย พล.อ.อ.ประพันธ์  ธูปะเตมีย์ เป็นผุ้บัญชาการทหารอากาศ สร้างให้กองบินต่างๆ ทั่วกองท้พอากาศต่อมา พล.อ.อ.วรนาถ  อภิจารี เป็นผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้ให้มีการสร้างหอพระเพื่อประดิษฐานพระพุทธธูปะเตมีย์ แล้วเสร็จเมื่อ ๒๒ ธ.ค.๕๑
 
 
 

ดำเนินการโดย  คณะเจ้าหน้าที่ทำงานกองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
Copyright © 2017 All right Reserved