"เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป"
พระปฐมบรมราชโองการ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
"กำลังในอากาศ เป็นโล่อันแท้จริงอย่างเดียว ที่จะป้องกันมิให้ สงครามมาถึงท่ามกลางประเทศของเราได้
ทั้งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการคมนาคมปกติ"
(
จอมพลสมเด็จเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ)
          กองบิน หรือกองบินน้อยที่ ก่อตั้งเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๔๖๕ โดยมีบุพการี ของหน่วย ท่าน คือร้อยเอกหลวงอมร ศักดาวุธ และ ร้อยโทกาพย์ ทัตตานนท์ โดยมีชื่อในยุคก่อตั้งว่า กองบินใหญ่ที่ และได้มีวิวัฒนาการมาโดยตลอดต่อมากองทัพอากาศได้พัฒนาและปรับโครงสร้างของกองทัพ กองบินใหญ่ที่ จึงได้ปรับและวิวัฒนาการเปลี่ยนชื่อต่อมาโดยลำดับ เป็นโรงเรียนการยิงปืน โรงเรียนการบินที่ กองบินน้อยที่ กองบิน ๕๓ และในปี ๒๕๕๐ เปลี่ยนชื่อกลับมาเป็น กองบิน เพื่อรำลึกถึงความกล้าหาญของวีรชนในอดีต ที่สร้างเกียรติประวัติการสู้รบของหน่วยที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปคือ วีรกรรมการสู้รบ วันที่ ธันวาคม ๒๔๘๔ ครั้งสงครามมหาเอเชียบูรพาสมัยสงครามโลกครั้งที่ ซึ่งในขณะนั้นใช้ชื่อหน่วยว่า กองบินน้อยที่   โดยปัจจุบันมี นาวาอากาศเอก ชยศว์ สวรรค์สรรค์ เป็นผู้บังคับการกองบิน   คนที่ ๔๕ เข้ารับตำแหน่ง เมื่อวันที่ ตุลาคม ..๒๕๖๒
วิสัยทัศน์
เป็นฐานบินปฏิบัติการพิเศษชั้นนำของกองทัพอากาศ ที่สามารถตอบสนองทุกภารกิจ

ภารกิจ

(
อ้างอิง พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกองทัพอากาศ ..๒๕๕๒)
มีหน้าที่เตรียมการและปฏิบัติการใช้กำลังตามอำนาจหน้าที่ของกองทัพอากาศมีผู้บังคับการกองบิน เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

คำขวัญผู้บังคับการกองบิน ๕ เพื่อเป็นแนวทางให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ทุกภารกิจ  เพื่อชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  และประชาชน
ข่าวกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
พิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันกองทัพไทย
เมื่อ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓
วันคล้ายวันปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์
เมื่อ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒
ถวายราชสักการะเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
เมื่อ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒
ข่าวกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"
ร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาชายหาดบ่อนอก
เมื่อ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๒
ร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ คูคลอง
เมื่อ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒
พัฒนาทำความสะอาดบริเวณรอบสำนักงานบังคับคดี
เมื่อ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
กองบิน ๕ ช่วยเหลือประชาชน
การฝึกซ้อมการปฏิบัติการช่วยเหลือกู้ภัย
เมื่อ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
หน่วยมิตรประชากองบิน ๕ ช่วยเหลือประชาชน
เมื่อ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
ต้นไม้ใหญ่หักโค่นล้มทับบ้านเรือน
เมื่อ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒
ข่าวกิจกรรมกองบิน ๕
ร่วมกิจกรรมวันครู ครั้งที่ ๖๔ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เมื่อ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓
ร่วมชมนิทรรศการ โครงการพระราชดำริฝนหลวง
เมื่อ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓
พิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓
เมื่อ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓
สนับสนุนของขวัญ ของรางวัลและเงินสมทบทุน
ในงานวันเด็กแห่งชาติ อบต.อ่าวน้อย
เมื่อ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓
กิจกรรมรณรงค์ชุมชนปลอดภัยจากยุงลาย
เมื่อ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓
มอบของขวัญและเงินสมทบทุน งานวันเด็กแห่งชาติ
เมื่อ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓
Wing5 Channel
We help people from our heart
NEW
ภาพยนตร์สั้นเรื่อง "แรงบันดาลใจ" : กองบิน 5 กองทัพอากาศ
NEW
แสง สี เสียง ย้อนสงคราม : ญี่ปุ่นยกพลขึ้นบก ณ กองบินน้อยที่ 5
NEW
 
 
 
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
IP Address
<>

ดำเนินการโดย  คณะเจ้าหน้าที่ทำงานกองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
Copyright © 2017 All right Reserved