เพลง มาร์ชกองบิน ๕
ปกป้องแผ่นดิน กองบิน ๕ น่าเกรงขาม         
ระบือนาม วีรกรรมทหารกล้า  
วีรชนเราเชิดชู  ต่อต้านศัตรูสู้ปัจจา
ทหารฟ้าทัพอากาศไทย   
ทั่วแดนแผ่นดิน กองบิน ๕ น่าเกรงขาม       
สมญานามกองบินเรายิ่งใหญ่
สัญลักษณ์งามเด่น เมื่อได้เห็นภูมิใจ           
ท้องทะเลกว้างใหญ่พร้อมใจป้องกัน

วีรกรรมอ่าวมะนาว
เรื่องราวที่เราจำมั่น                                  
สละเลือดยอมพลี  สละชีวีไม่เคยหวั่น
เข้าประจัญต่อสู้ริปูสลาย         
ปกป้องแผ่นดิน กองบิน ๕ น่าเกรงขาม
ทั่วเขตคามมิให้ศัตรูล้ำได้       
กองบินเราระบือนาม ทั่วเขตคามระบือไกล
เทิดเกียรติไว้กองบิน ๕ กองบินของเรา
 
 
 

ดำเนินการโดย  คณะเจ้าหน้าที่ทำงานกองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
Copyright © 2017 All right Reserved