แจ้งผลการสอบ/ประกวดราคา
13 ม.ค.63 ประกาศเชิญชวนงานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 2066 และ 2067 ที่ บน.5
13 ม.ค.63 ประกาศเชิญชวนงานปรับปรุงรั้วอาคารเรือนจำ ร้อย.ทสห.บน.5
8 ม.ค.63 ประกาศราคาเชิญชวนจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 3030 และอาคารหมายเลข 3031 ที่ บน.5
8 ม.ค.63 ประกาศเชิญชวนงานจ้างปรับปรุงถนนเลียบชายทะเล ที่ บน.5
7 ม.ค.63 ประกาศเชิญชวนงานสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้การหมักปุ๋ยอินทรีย์ ที่ บน.5
7 ม.ค.63 ประกาศเชิญชวนงานปรับปรุงอาคารหมายเลข 3022 (อาคารสุนัขทหาร ) จำนวน 1 งาน
6 ก.ย.62  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนและลานจอดรถ อาคารหมายเลข ๓๐๘๕ ที่ บน.5
27 ส.ค.62  ประกาศเชิญชวน งานจ้างปรับปรุงถนนและลานจอดรถ อาคารหมายเลข 3085 ที่ บน.5
30 เม.ย.62  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญ ของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2
30 เม.ย.62  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญ ของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1
21 ก.พ.62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างปรับปรุงสื่อประชาสัมพันธ์และนิทรรศการณ์อาคารพิพิธภัณฑ์ หลังที่ 2
21 ก.พ.62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างปรับปรุงสื่อประชาสัมพันธ์และนิทรรศการณ์อาคารพิพิธภัณฑ์ หลังที่ 1
7 ก.พ.62 ประกาศเชิญชวนงานปรับปรุงสื่อประชาสัมพันธ์และนิทรรศการอาคารพิพิธภัณฑ์ หลังที่ 2
7 ก.พ.62 ประกาศเชิญชวนงานปรับปรุงสื่อประชาสัมพันธ์และนิทรรศการอาคารพิพิธภัณฑ์ หลังที่ 1
17 ธ.ค.61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างก่อสร้างเรือนแถวพักอาศัยมาตรฐานพร้อมระบบสาธารณูปโภค จำนวน 2 หลัง ที่ บน.5
14 พ.ย.61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างปรับปรุงจุดรวมพลวีรชน 8 ธ.ค.2484 ที่ บน.5
31 ต.ค.61 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคางานซื้อทุ่นลอยน้ำ จำนวน 25 ชุด (พร้อมติดตั้ง)
31 ต.ค.61 ประกาศเชิญชวนงานจ้างก่อสร้างเรือนแถวพักอาศัยมาตรฐานพร้อมระบบสาธารณูปโภค จำนวน 2 หลัง ที่ บน.5
25 ต.ค.61 ประกาศร่างเอกสารประกวดราคางานจ้างก่อสร้างเรือนแถวพักอาศัยมาตรฐานพร้อมระบบสาธารณูปโภค จำนวน 2 หลัง ที่ บน.5
18 ต.ค.61 ประกาศเชิญชวน งานซื้อทุ่นลอยน้ำ จำนวน 25 ชุด (พร้อมติดตั้ง)
28 ก.ย.61  ประกาศผู้ชนะงานจ้างปรับปรุงป้ายพิพิธภัณฑ์อุทยานประวัติศาสตร์ ที่ บน.5
28 ก.ย.61  ประกาศผู้ชนะงานจ้างปรับปรุงเคาน์เตอร์บริการนักท่องเที่ยวชายหาดอ่าวมะนาว (จำนวน ๑๘ ชุด) ที่ บน.5
20 ก.ย.61  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 2031 (อาคารเก็บพัสดุ มว.ไฟฟ้าฯ) ที่ บน.5
19 ก.ย.61  ประกาศเชิญชวนงานจ้างปรับปรุงเคาน์เตอร์บริการนักท่องเที่ยวชายหาดอ่าวมะนาว (18 ชุด) ที่ บน.5
19 ก.ย.61  ประกาศเชิญชวนงานจ้างปรับปรุงพิพิธภัณฑ์อุทยานประวัติศาสตร์ ที่ บน.5
18 ก.ย.61  ประกาศผู้ชนะงานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ป.3048 และ ป.3049  ที บน.5
18 ก.ย.61  ประกาศผู้ชนะงานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ป.3043 และ ป.3047  ที บน.5
13 ก.ย.61  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 3100 ที่ บน.5
11 ก.ย.61  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนและลานจอดรถ อาคารหมายเลข 3084 ที่บน.5
10 ก.ย.61  ประกาศเชิญชวนงานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 2031(อาคารเก็บพัสดุ มว.ไฟฟ้าฯ) ที่ บน.5
  7 ก.ย.61  ประกาศเชิญชวนงานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ป.3043 และ ป.3047(เรือนแถวพักอาศัยมาตรฐาน) ที่ บน.5
  6 ก.ย.61  ประกาศเชิญชวนงานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ป.3048 และ ป.3049 (เรือนแถวพักอาศัยมาตรฐาน) ที่ บน.5
03 ก.ย.61  ประกาศเชิญชวนงานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 3100 ที่ บน.5 
31 ส.ค.61  ประกาศเชิญชวนงานจ้างปรับปรุงถนนและลานจอดรถ อาคารหมายเลข 3084 ที่ บน.5
  7 ส.ค.61  ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อน้ำยาเคมี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding)
23 ก.ค.61  ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาเคมี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 ก.ค.61  ประกาศเชิญชวน การประกวดราคาซื้อน้ำยาเคมี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6 ก.พ.61  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างปรับปรุงลานกีฬาศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด บน.5
19 ธ.ค.60  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตึกแถวมาตรฐาน 10 ครอบครัว พร้อมระบบสาธารณูปโภค จำนวน 1 แถว ที่ บน.5
15 พ.ย.60  ร่างเอกสารประกวดราคา และร่างเอกสารประกาศประกวดราคา งานสร้างตึกแถวมาตรฐาน 10 ครอบครัว พร้อมระบบสาธารณูปโภค จำนวน 1 แถว ที่ บน.5
21 พ.ย.60  ประกาศเชิญชวนจ้างสร้างตึกแถวมาตรฐาน 10 ครอบครัว พร้อมระบบสาธารณูปโภค ที่ บน.5

ดำเนินการโดย  คณะเจ้าหน้าที่ทำงานกองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
Copyright © 2017 All right Reserved