แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
25 ธ.ค.62 ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
24 ธ.ค.62 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
5 ก.ย.61 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างสร้างเรือนแถวมาตรฐานพร้อมระบบสาธารณูปโภค จำนวน 2 หลัง ที่ บน.5
20 ส.ค.61 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
17 ส.ค.61 ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
16 ส.ค.61 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
14 ส.ค.61  ประกาศ ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
14 ส.ค.61  ประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
11 ก.ค.61  ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงอาคารหมายเลข ป.3043 และ ป.3047 (เรือนแถวพักอาศัยมาตรฐาน) ที่ บน.5
11 ก.ค.61  ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงอาคารหมายเลข ป.3048 และ ป.3049 (เรือนแถวพักอาศัยมาตรฐาน) ที่ บน.5
11 ก.ค.61  ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงอาคารหมายเลข 2031 (อาคารเก็บพัสดุ มว.ไฟฟ้าฯ) ที่ บน.5
12 ก.ย.60  ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานปรับปรุงป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณชายหาดอ่าวมะนาว ที่ บน.5
12 ก.ย.60  ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานปรับปรุงอาคารหมายเลข 3076 ที่ บน.5
12 ก.ย.60  ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานปรับปรุงอาคารหมายเลข 3101, 3102, 3103 และ 3104 ที่ บน.5
12 ก.ย.60  ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานปรับปรุงอาคารหมายเลข 3105 ที่ บน.5
12 ก.ย.60  ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานปรับปรุงอาคารหมายเลข 3109 ที่ บน.5
4 ต.ค. 60   งานสร้างตึกแถวมาตรฐาน 10 ครอบครัว พร้อมระบบสาธารณูปโภค จำนวน 1 แถว ที่ บน.5
11 ม.ค.61 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างปี 61 จัดซื้อข้าวสารชนิด 5%

ดำเนินการโดย  คณะเจ้าหน้าที่ทำงานกองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
Copyright © 2017 All right Reserved