ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบิน
Hero Run 2019  รันเวย์ ทะเล ภูเขา
      กองบิน ๕ จัดกิจกรรมงานวิ่ง Hero Run 2019 เส้นทางรันเวย์ ทะเล ภูเขา ระยะทางการวิ่งแบ่งออกเป็น ๓ ระยะ ๒๑.๑ กม. ๑๐.๕ กม. และ ๕ กม. วัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อรำลึกถึงและสดุดีวีรกรรมของเหล่าวีรชนที่เสียสละปกป้องเอกราชอธิปไตย ในสงครามมหาเอเชียบูรพาเมื่อ ๘ ธันวาคม ๒๔๘๔, เพื่อสมทบทุนปรับปรุงภูมิทัศน์ กิจกรรมสาธารณกุศลกองบิน ๕, เพื่อสมทบทุนสร้างพระมหาธาตุเจดีย์ศรีมงคลเฉลิมพระเกียรติ วัดคลองวาฬ พระอารามหลวง และเพื่อสมทบทุนสร้างรูปหล่อหลวงพ่อเปี่ยมองค์ใหญ่ วัดเกาะหลัก พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี นาวาอากาศเอก ชยศว์ สวรรค์สรรค์ ผู้บังคับการกองบิน ๕ เป็นประธาน พร้อมข้าราชการกองบิน ๕ มีนักวิ่งที่เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๓,๓๐๐ คน ณ ลานกิจกรรมสโมสรทหารอากาศกองบิน ๕ อ่าวมะนาว อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒
 
 

ดำเนินการโดย  คณะเจ้าหน้าที่ทำงานกองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
Copyright © 2017 All right Reserved