ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบิน
การฝึกบุคคลท่ามือเปล่าตามคู่มือแบบฝึกพระราชทาน
      นาวาอากาศเอกชยศว์ สวรรค์สรรค์ ผู้บังคับการกองบิน ๕ มอบหมายให้นาวาอากาศเอก เสกสรร สายเพ็ชร รองผู้บังคับการกองบิน ๕ นำข้าราชการกองบิน ๕ ร่วมการฝึกบุคคลท่ามือเปล่าตามคู่มือแบบฝึกพระราชทาน พร้อมทั้งกล่าวคำปฏิญาณตัวอย่างการกระทำผิดวินัยทหาร ๙ ข้อ ณ สนามฝึกกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยทำการฝึกพร้อมกับที่ตั้งกองทัพอากาศดอนเมือง และหน่วยกองทัพอากาศทั่วประเทศ เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒
 
 

ดำเนินการโดย  คณะเจ้าหน้าที่ทำงานกองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
Copyright © 2017 All right Reserved