ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบิน
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์
      นาวาอากาศเอก ชยศว์ สวรรค์สรรค์ ผู้บังคับการกองบิน ๕ มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก สมบูรณ์ เพ็งสุข ตำแหน่งประจำกองบิน ๕ เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ จัดสรรให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหลัก จำนวน ๖,๐๕๓ แผ่น มอบให้แก่ประชาชนทุกครัวเรือน โดยมีนาย เมธา ศักดิ์เกิด ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหลัก เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหลัก ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒
 
 

ดำเนินการโดย  คณะเจ้าหน้าที่ทำงานกองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
Copyright © 2017 All right Reserved