ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบิน
สำรวจพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นสูงและน้ำทะเลหนุน
              นาวาอากาศเอก อนิรุทธ์ รัฐพร ผู้บังคับการกองบิน ๕ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๕ พร้อมเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๕ จัดเจ้าหน้าที่ออกสำรวจพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นสูงและน้ำทะเลหนุน และเจ้าอาวาสวัดอ่าวน้อย ได้ร้องขอความช่วยเหลือให้ขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงและทำความสะอาดบริเวณที่ถูกน้ำทะเลท่วมขัง โดยมี ดร.พัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นผู้สั่งการ ณ วัดอ่าวน้อย ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ ๕ มกราคม ๒๕๖๒
 
 
 

ดำเนินการโดย  คณะเจ้าหน้าที่ทำงานกองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
Copyright © 2017 All right Reserved