ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบิน
ทำความสะอาดฟื้นฟู ในบริเวณที่ถูกน้ำทะเลท่วมขัง
              นาวาอากาศเอก อนิรุทธ์ รัฐพร ผู้บังคับการกองบิน ๕ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๕ จัดเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๕ พร้อมทหารกองประจำการกองบิน ๕ ร่วมกันพัฒนา ทำความสะอาดฟื้นฟู ในบริเวณที่ถูกน้ำทะเลท่วมขัง ให้กับมาสู่ภาวะปกติ ณ วัดอ่าวน้อย ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ ๖ มกราคม ๒๕๖๒
 
 
 

ดำเนินการโดย  คณะเจ้าหน้าที่ทำงานกองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
Copyright © 2017 All right Reserved