ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบิน
สดุดีวีรชนลูกเสือตรี บุญยิ่ง ศิริเสถียร
      นาวาอากาศเอก กิจจาพจน์ สุกเพชร เสนาธิการกองบิน ๕ พร้อมด้วยข้าราชการชั้นสัญญาบัตรกองบิน ๕ ร่วมพิธีวางพวงมาลา และนำกล่าวสดุดีวีรชนลูกเสือตรีบุญยิ่ง ศิริเสถียร  โดยมี พันเอก กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒
 
 

ดำเนินการโดย  คณะเจ้าหน้าที่ทำงานกองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
Copyright © 2017 All right Reserved