ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบิน
สวดพระอภิธรรมศพอดีตทหารเกณฑ์วีรชนผู้กล้า กองบินน้อยที่ ๕
      นาวาอากาศเอก ชยศว์ สวรรค์สรรค์ ผู้บังคับการกองบิน ๕ เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ คุณพ่อส่วน พงษ์ศิริ อายุ ๙๙ ปี อดีตทหารเกณฑ์ กองบินน้อยที่ ๕ เมื่อปี ๒๔๘๔ สมัยสงครามมหาเอเชียบูรพา วีรชนผู้กล้าที่ได้ปกป้องอธิปไตยของชาติอย่างกล้าหาญ ซึ่งได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคชราภาพ โดยมีข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการกองบิน ๕ ร่วมพิธี คณะเจ้าภาพตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ บ้านเลขที่ ๑๕๙/๗๗ หมู่บ้านธันวานี่ ตำบลตากแดด อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร เมื่อ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒
 
 

ดำเนินการโดย  คณะเจ้าหน้าที่ทำงานกองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
Copyright © 2017 All right Reserved