ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบิน
ให้การต้อนรับ คณะการตรวจเยี่ยมสายวิทยาการสารบรรณ
     นาวาอากาศเอก ชยศว์ สวรรค์สรรค์ ผู้บังคับการกองบิน ๕ พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง และข้าราชการกองบิน ๕ ให้การต้อนรับ นาวาอากาศเอก ไพฑูรย์ ไล้เลิศ รองเจ้ากรมสารบรรณทหารอากาศ เป็นหัวหน้าคณะการตรวจเยี่ยมสายวิทยาการสารบรรณ ประจำปี ๒๕๖๓ การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-admin) การใช้งานแบบฟอร์มหนังสือราชการอิเล็กทรอนิกส์ (e-form) และกิจการด้านประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหารอากาศ ณ กองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ ๕-๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ผู้รับผิดชอบ : น.ต.ปัญญา โภควณิช โทร.๖๐๕๖๐
ภาพ/ข่าว : พ.อ.ต.ธนวัฒน์ สระวาสี โทร.๖๐๕๖๑
 
 

ดำเนินการโดย  คณะเจ้าหน้าที่ทำงานกองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
Copyright © 2017 All right Reserved