ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบิน
มอบของรางวัลสนับสนุนเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
     นาวาอากาศเอก เสกสรร สายเพ็ชร์ รองผู้บังคับการกองบิน ๕ ได้มอบของรางวัลสนับสนุนเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อใช้ในการจัดงาน ท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์ เมืองสามอ่าว และงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๓  โดยมี ดร.พัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นผู้รับมอบ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์(หลังเก่า)อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ผู้รับผิดชอบ น.ต.ปัญญา โภควณิช โทร.๖๐๕๖๐
ช่างภาพ/ข่าว จ.อ.หญิง ปาริฉัตร พรหมเศรษฐ์ โทร.๖๐๕๖๑
 
 

ดำเนินการโดย  คณะเจ้าหน้าที่ทำงานกองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
Copyright © 2017 All right Reserved