ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบิน
ลงพื้นที่สำรวจหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหว
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๕     
นาวาอากาศเอก ชยศว์ สวรรค์สรรค์ ผู้บังคับการกองบิน ๕ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๕ ได้จัดชุดบรรเทาสาธารภัย บน.๕ ลงพื้นที่สำรวจหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหว ๒.๘ ริกเตอร์  เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธุ์ พ.ศ.๒๕๖๓ เวลาประมาณ ๑๘๑๐ น. ที่ผ่านมา โดยได้ลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย และให้กำลังใจชาวบ้านผู้ประสบภัยณ บ้านเลขที่ 190 หมู่ 8 ตำบลธงชัย และตำบลชัยเกษม อ.บางสะพาน  ซึ่งเป็นบ้านของ นาง มาลี เสภาคุณ ผลการสำรวจพบสำรวจพบความเสียหายเป็นรอยร้าวบริเวณผนังห้องน้ำภายนอกตัวบ้าน บ้านเลขที่ 92 หมู่ 8 ซึ่งเป็นบ้านของ นายประยูร ไพรพล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ผลการสำรวจพบความเสียหายเป็นรอยร้าวรอบๆ บริเวณภายในบ้าน และบ้านเลขที่ 517 หมู่ 2  ตำบลชัยเกษม ซึ่งเป็นบ้านของ นาง สุรีย์ นุชพุก อายุ 60 ปี  ผลการสำรวจพบความเสียหายเป็นรอยร้าวรอบๆ บ้าน ในโอกาสนี้ ผบ.บน.๕ ได้ร่วมแถลงการเตรียมความพร้อมช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยแผ่นดินไหว เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอบางสะพาน ร่วมกับ
๑.นายอุทัย ขันทอง ปภ.จว.ปข.(หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์)
๒.นาย พัฒนธิชัย ขนาบแก้ว นายก อบต.ชัยเกษม
๓.นายวราวุฒิ จิรปรภานนท์ ปลัดอำเภอบางสะพาน
ณ พื้นที่ อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ เมื่อวันที่ ๗ ก.พ.๖๓

ผู้รับผิดชอบ น.ต.ปัญญา โภควณิช  หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๐
ช่างภาพ/ข่าว ร.ท.ฉัตรชัย สวัสดิ์พานิช น.กภ.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๑
 
 

ดำเนินการโดย  คณะเจ้าหน้าที่ทำงานกองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
Copyright © 2017 All right Reserved